BERGH PSYKOLOG HÖLLVIKEN - Dina målsättningar är utgångspunkten
 
I januari 2020 tillträder jag som universitetslektor i KBT (kognitiv beteendeterapi) vid Linnéuniversitetet i Växjö. 2018 avslutade jag studier på psykoterapeutprogrammet i Lund med inriktning KBT för vuxna. Under åren 2009-2011 var jag studierektor för psykologprogrammet vid Lunds universitet, och sedan dess har jag fortsatt att undervisa för blivande psykologer om psykologarbete i primärvården vid sidan om min mottagning som jag drivit sedan 2013. 2007 lade jag fram min doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Som psykolog har jag 20 års erfarenhet av arbete i hälso- och sjukvården, både inom högspecialiserad hjärtsjukvård, sekundärprevention inklusive behandling av tobaksberoende, primärvård samt multimodal smärtrehabilitering. Därför har jag en särskild förståelse för hur kroppslig och psykisk ohälsa kan påverka varandra.
 
För dig som klient betyder min bakgrund att jag har erfarenheter från många olika verksamhetsområden. Min koppling till universitetsvärlden speglar en ständig strävan att aktivt utvecklas i mitt yrke, som jag brinner för!, utvärdera det jag gör och att hålla mig uppdaterad med de mest aktuella evidensbaserade behandlingsmetoderna.
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint